• Home
 • Nieuws
 • Ego: 'ik ben gewoon zo, ik kan niet veranderen.'

Ego: 'ik ben gewoon zo, ik kan niet veranderen.'

Ego: 'ik ben gewoon zo, ik kan niet veranderen.' Belachelijk, dom en raar vond ik de mensen die zeiden dat alles liefde is. Ik wilde dat vroeger dan ook echt niet begrijpen, want iedereen ziet en voelt de ellende toch in de wereld. Het mooie is dat mijn grote vijand "angst" samen met mijn nieuwsgierigheid ervoor gezorgd hebben dat ik tijdelijk openstond voor de waarheid van een ander over het levensproces, en zo de voordelen begreep en ervoer van bewustwording.

Angst heeft mijn wilskracht om het leven te begrijpen verhoogd. Maar enkel nieuwsgierigheid is vaak beter, want door angst heeft het verstand de neiging om de waarheid van een ander aan te nemen als zijn of haar waarheid. En dat is egogedrag waardoor je vooral stilstaat, of dankzij de ervaring van je keus, heel traag vooruit beweegt. Gelukkig heb ik ondanks mijn angst (ben nogal gevoelig) toch de snelle weg genomen omdat ik ook erg eigenwijs ben. Dat hield de boel mooi in balans. Ik nam niets aan van de ander voordat ik het zelf begreep. Op één grote uitzondering na, ik dacht dat ik minderwaardig was als ik afgewezen of genegeerd werd, of als ik minder presteerde, bezit of schoonheid bezat dan een ander. Nu begrijp ik hoe ik mezelf beperkte met deze gedachte, waar ik veel onder geleden heb, maar het was ook mijn rem die me tijd gaf om eerst voldoende kennis te verzamelen voordat ik het wilde delen.

Mijn ouders en leraren hebben me vaak op mijn eigenwijsheid, gevoeligheid en nieuwsgierigheid gewezen. Toen dacht ik dat het negatief was, en het voelde ook zo. Maar het zijn eigenschappen van mij, het is niet wie ik ben maar wat ik nu bezit. Het zijn mijn gereedschappen waarmee ik me best snel door het levensproces vooruit heb bewogen, en daardoor heel veel heb kunnen genieten van vele geluksmomenten. Maar ik ben ook veel hindernissen van het ego tegengekomen, die ik ervaren en genomen heb.

„In de Legende van Bilaneiland heb ik 12 hindernissen in het bewustwordingsproces beschreven. Hier vast 6 hindernissen:“

- Annette -
 1. Als je het nut niet inziet om je bewustzijn te verhogen, blijven de vele hindernissen onzichtbaar voor je verstand en kan je niet bewust met de stroom van het leven mee bewegen. Onbewust meebewegen heeft een grens, en daar staat de mensheid met zijn collectieve bewustzijn nu voor.
  - Door tijdelijk open te staan voor de waarheid van een ander leer je de voordelen van bewustwording begrijpen en groeit je wilskracht ernaar.
 2. Ieder gedrag kan liefdevol of ego zijn. Het moment, bij wie en waarom, bepalen welke van de twee het is.
  - Wil de egogedragingen herkennen, want met egogedrag sta je stil, met liefdevol gedrag beweeg je mee met de stroom van het leven. Beide zijn goed want met egogedrag kunnen we geluksmomenten ervaren, en met liefdevol-gedrag bewegen we ons naar nieuwe geluksmomenten toe. Samen geven ze ons de mogelijkheid om alle geluksmomenten die voor ons klaar staan in het leven te kunnen bereiken en ervaren. Maar dan is het wel nodig dat we steeds minder egogedrag en steeds meer liefdevol-gedrag vertonen.
 3. Mensen denken vaak dat ze het goed doen wanneer ze genieten als gevolg van een keuze (beweging) die ze gemaakt hebben, maar iedere beweging in het leven wordt beloond met een gevoel waar we van kunnen genieten.
  - Met een egoïstische keuze genieten we tijdelijk, een moment. Met een liefdevolle keuze creëren we de mogelijkheid om te kunnen genieten voor de lange termijn.
 4. De onwetendheid voelt aan als een leegte maar het is juist een dichtheid.
  - We proberen de leegte in ons op te vullen met spullen, prestaties en voeding (verdovende middelen), om het te verwijderen, maar het gevoel van leegte wordt veroorzaakt door de onwetendheid die juist een dichtheid is en het tegenovergestelde nodig heeft -aandacht en ruimte-om verwijderd te kunnen worden.
 5. We denken dat een gevoel zuiver is, maar een gevoel kan ook gecreëerd zijn door het verstand met onwetendheid in zich, waardoor het juist nodig is om tegen het gevoel in te kiezen om met de stroom van het leven mee te kunnen bewegen.
  - We koppelen vaak de wil van de ziel aan het gevoel, maar de ziel geeft het verstand-met onwetendheid in zich- de ruimte om ook een gevoel te creëeren, zoals: verlangen, boosheid, angst, verdriet, schaamte, spijt, schuld.
 6. Veel mensen vinden dat tevreden willen zijn, een goed doel is. Maar tevreden willen zijn, betekend dat je wil stilstaan. Het kan dus geen doel zijn want naar een doel kan je je heen bewegen.
  - Wees nooit tevreden met de liefde die je in en voor jezelf voelt tot je weer volledig liefde bent.