Vriend en vijand

Het ego is onze grootste vijand en tegelijkertijd ook onze grootste vriend.

Het ego geeft problemen en tegelijkertijd ook de oplossing.

Het ego is een wolf in schaapskleren maar ook een schaap in wolfs-kleren.


Wanneer je het ego begrijpt ben je ontwaakt en volg je steeds meer de wil van je ziel in plaats van de wil van je ego. Je bewustzijn heeft zich dan verhoogd tot een niveau dat je begrijpt dat in werkelijkheid niets goed of fout is, maar dat we tijdelijk fouten kunnen maken. Foute keuzes maken we met ons ego. We volgen dan de wil van ons ego. Wanneer ons ego-gedrag niet minder wordt, staan we stil en ervaren we steeds meer gevoelens van onrust, onmacht, leegte en eenzaamheid. We willen juist dat de gevoelens van rust, macht, voldaanheid en geborgenheid toenemen, wat gebeurt als we de ziel volgen.

Maar hoe volg je je ziel? Want je ziel is niet tastbaar. Het lijkt een onmogelijke doel. Maar er is nog een weg waarmee je hetzelfde doel kan bereiken, en dat is: je onwetendheid vernietigen. Maar de onwetendheid is niets, dus ook niet tastbaar. De oplossing is het ego, want onze onwetendheid wordt zichtbaar door ons ego-gedrag. Ons ego-gedrag is het gevolg van onze onwetendheid. En daarmee wordt ook gelijk de weg van de ziel zichtbaar om de volgende reden: in het levensproces kunnen we stilstaan of vooruit bewegen in de richting van het volledig bewustzijn, meer opties zijn er niet. Dus als je niet stilstaat omdat je begrijpt wanneer en hoe je stilstaat- je herkent je ego-gedragingen- dan beweeg je vooruit.

Twee problemen die je kunt hebben als je wel de wil hebt om je ziel te volgen, maar als het niet lukt:

A-

Het probleem kan zijn: je hebt geen idee welk ego-gedrag je nog hebt. Want je bent een vriendelijk mens die zich voornamelijk keurig gedraagt. Dit is mogelijk omdat je met je verstand een deel van je ego-gedrag herkend als de wolf, de vijand (b.v.: nemen zonder rekening te houden met een ander). Je veroordeeld je ego-gedrag. Je wil en mag de ego-gedragingen niet meer van jezelf vertonen, en je bezit de wilskracht om ze te beheersen. Je bent gelukkig maar toch voel je nog regelmatig een gevoel van onrust, onmacht, eenzaamheid en leegte. Je hebt geen idee hoe jij daar zelf nog iets aan kunt doen. Want je doet het al goed vind je zelf. Dat je een vriendelijk, zorgzaam en vrolijk mens bent word ook nog eens bevestigd door de mensen om je heen. En dat ben je ook. Je bent al een bewust mens, maar het gaat erom dat je je bewustzijn nog verder verhoogd. Dat je nog vaker je ziel zal volgen in plaats van je ego.

Je verhoogt je bewustzijn niet meer omdat je bepaalde ego-gedragingen (de wolf met schaapskleding aan) niet herkent en ze dus ook niet kan veranderen. De gedragingen waarvoor je complimenten krijgt van andere mensen en waarvoor jij jezelf op de schouders klopt, kunnen ego-gedrag zijn. Het ego is veelzijdiger en groter dan je misschien denkt. De oplossing is kennis over het levensproces en het ego vergaren. Richt je vooral op de gedragsrollen, redder, vriend, gids en engel.   

B-

Of het probleem is: je werkt, vecht hard om het ego-gedrag (de wolf) die je herkent bij jezelf te veranderen. Maar het lukt niet, je laat je steeds weer verleiden, je gewoonte gedrag blijft. Je schenkt er veel tijd aan en wil het ook echt anders doen, maar het lukt gewoon niet. Je hebt misschien zelfs veel boeken gelezen, cursussen gevolgd of therapie gehad waardoor je wel verbetering ziet maar het ongewenste gedrag krijg je niet onder controle. Anderen mensen veroordelen je gedrag ook, of niet alleen je gedrag maar ook jou. En erger nog, je veroordeeld jezelf omdat je steeds dezelfde fouten blijft maken. 

Wat je niet ziet is dat je je aandacht op het verkeerde ego-gedrag richt. Je kent je fouten, je weet al dat dat gedrag niet liefdevol is. Je bezit deze kennis dus al. Je bewustzijn wordt niet hoger als je steeds dezelfde kennis tot je blijft nemen. Je weet donders goed wat je fout doet en hoe je het kunt veranderen naar liefdevol gedrag, maar het lukt niet. 

Je denkt dat de oplossing is: het ego-gedrag onder controle zien te krijgen met het verstand, zoals zoveel mensen dat kunnen. Maar het ego-gedrag gaat juist niet weg omdat dat jouw weg niet is. Er is geen tijd om de weg van een ander te bewandelen want de tijd dringt. Of positief gezien, je krijgt de kans om een korte doelgerichte route te nemen. Je hoeft niet langs probleem A, je kan direct door naar start en je richten op de ego-gedragingen die voor jou nu nog onzichtbaar zijn (de wolf in schaapskleren). 

„Wanneer we begrijpen dat het ego niet alleen onze vijand is maar ook onze vriend, dan helpt het onze grootste fout voorkomen: zelfveroordeling."


„Wanneer we begrijpen dat het gedrag dat we nu nog beoordelen als liefdevol, goed en wijsgedrag ook ego-gedrag kan zijn, dan zien we mogelijkheden om vooruit te bewegen, om de ziel te kunnen volgen.“ - De ego-gedragingen (gedragsrollen) staan beschreven op mijn website -

Het schaap onder de wolfs-kleding:

Door aandacht te besteden aan het levensproces zie je het schaap in wolfs-kleding. Dit is belangrijk om te leren begrijpen dat niets goed of slecht is, zodat je de eenheid ziet, de ziel begrijpt. De ziel is volledig bewust en als je begrijpt wat de ziel wil, kun je haar pas volgen. Als mens hoef je niet volledig bewust te zijn om de ziel te kunnen volgen. Maar wat niet mogelijk is met het verstand dat nog onwetendheid bezit, is om te kunnen bevatten wat de ziel kan bevatten. De ziel volgen is te leren dankzij het tastbare ego-gedrag.

Ego-gedrag voorkomt dat we onszelf te lang veroordelen. Dankzij ego-gedrag kunnen we overleven. Het ego zorgt ervoor dat we weer tijdelijk kunnen genieten, momenten van rust en macht kunnen ervaren als we ons geen raad meer weten en weinig tot geen levenslust meer voelen. Het ego biedt een groot aantal verschillende gedragingen aan die ons tijdelijk kunnen helpen. Veel mensen kennen er maar een aantal van, vaak dezelfde duidelijke dadergedragingen. Voor deze bekende ego-dadergedragingen zijn er vele door de wet verboden. De meeste mensen zijn vriendelijke, zorgzame burgers die zich voornamelijk aan de wet houden, dus deze ego-gedragingen zijn niet bruikbaar. En dan zijn er nog de sociale regels binnen het gezin, werk, club en gemeenschap waar bepaalde ego-gedragingen niet gewenst zijn. Door sociale druk vallen er dus nog meer ego-gedragingen af die voor tijdelijke rust, macht en genot kunnen zorgen waarmee je tijdelijk weer wat levenslust ervaart en weg kan komen van het onmachtsgevoel. Er blijven dus maar weinig ego-gedragingen over die je kent om te gebruiken, en daarnaast veroordeel je vaak jezelf als je ze wel gebruikt omdat het je gewoonte gedrag is. En gebruik je nog heel veel ego-gedrag die je niet herkend als zodanig, waardoor je niet daalt in het uiten van je ego-gedragingen. Je hoeft niet vrij te zijn van ego-gedrag want je bent nog niet verlicht, maar het is wel nodig om steeds minder ego-gedrag te gebruiken als je wilt blijven genieten en steeds meer wilt genieten van het leven. Wanneer je te lang stilstaat worden je beperkingen groter en lijdt je steeds meer onder je gevoelens van onmacht, hopeloosheid en eenzaamheid.

Er zijn eigenlijk maar drie keuzes die je hebt als je te lang stilstaat in het bewustwordingsproces, want niemand wil lang gevoelens van onmacht, hopeloosheid en eenzaamheid ervaren:

  1. zelfdoding. Alleen daar hebben we altijd macht over.
  2. het ego-gedrag gebruiken dat je herkend. Het geeft tijdelijk ruimte en je uit het meestal onbewust want het is gewoonte gedrag. Achteraf komt pas spijt, schuld of schaamte gevoel voor dit gedrag.
  3. De onzichtbare ego-gedragingen willen waarnemen bij jezelf. Dit is gelijk aan het levensproces en de liefde beter willen begrijpen, het een kan niet zonder het ander. 

Als we ons bewustzijn niet willen verhogen, kunnen we dat heel lang volhouden met ons ego-gedrag door te zwijgen, ons op te offeren, te smeken, te nemen, hard te werken, te geven, te onderwijzen en door de verantwoordelijkheid van een ander op ons te nemen. 

Het ego geeft ons ruimte als wij de wilskracht nog niet hebben om te willen leren van onszelf, het leven en de liefde, maar het voelt alsof het leven eerder tegenwerkt dan meewerkt ondanks ons harde werken. En we veroordelen onszelf steeds meer omdat we het ego-gedrag nodig hebben om ons staande te houden.  

Met zelfveroordeling maak je geen gebruik van de macht die je in het leven hebt. Je staat dus volledig stil als je jezelf veroordeeld. Met je ego-gedrag loop je in cirkels, waardoor je wel beweegt maar je komt niet werkelijk vooruit. Het geeft enkel ruimte om de kennis te kunnen vergaren wat nodig is om de ziel te kunnen volgen. 

Het ego zorgt er ook voor dat we ons niet te snel naar het volledige bewustzijn kunnen bewegen, want ook al klinkt het liefdevol om je zo snel mogelijk van onwetendheid naar volledig bewustzijn te bewegen, het is niet de weg van je ziel anders was je nu al verlicht. Het doel van de ziel is om te genieten van momenten, genieten van een ander en genieten van vrije keuzes. De ziel is volledig bewust en zij heeft een lichaam en verstand met onwetendheid nodig om volledig, intens en optimaal te kunnen genieten van het “ik”, een moment en een ander. Dankzij onwetendheid kan de ziel het verlangen ervaren, omdat we in deze werkelijkheid met onwetendheid iets niet kunnen hebben, weten of voelen. Om daarna te leren begrijpen hoe we het kunnen krijgen. Dit geeft een heerlijk machtsgevoel. Na hard werken krijgen we de kers op de taart: we bereiken ons doel, ons verlangen wordt bevredigd. Zonder onwetendheid en het ego is dit onmogelijk om te ervaren voor de ziel.  

Bewust de ziel volgen is pas mogelijk bij een bepaald bewustzijnsniveau, daarvoor verhogen we onbewust ons bewustzijnsniveau. We kiezen er dan niet voor, maar ons bewustzijn verhoogd zich door kennis na ervaring. Dus eerst ervaren en daarna leren. Bewust je ziel willen volgen is bewust je bewustzijn willen verhogen, je kiest dan ook voor: leren van je ervaringen, maar ook voor kennis opdoen om in de toekomst dat te kunnen ervaren wat je wilt.  En dat betekend: leren van de ervaringen, kennis van een ander en van je eigen gedragingen & gevoelens.  

Je kunt meer lezen over mijn ordening van het levensproces in de roman trilogie: De legende van Bilaneiland.

Meer lezen over de gedragsrollen met zijn ego en liefdevolle gedragingen: zie mijn pagina Voor jou & Gedragsrollen overzicht