„Laat je inspireren! Volg ons voor het laatste nieuws.
Heb je een idee of wil je iets delen, laat het ons weten"

Ordenend gedrag

Angela uit Alhara.
Gedragsrol - 6 - Leraar:  De verantwoordelijkheid op je nemen die niet van jou is.  

Liefdevol gedrag

Engelengedrag is: de verantwoordelijkheid op je nemen die niet van jou is, met als reden een liefdevol doel te kunnen behalen. Je schept orde in de chaos. Om je te kunnen gedragen als een engel, moet je begrijpen wat liefdevol is voor de ander. Je houdt rekening met het doel voor de lange termijn, en negeert dan soms wat iemand nu wil. Je brengt orde in iemands leven zonder daar iets voor terug te verwachten, je doet het uit liefde. Ook al is het je beroep en krijg je geld voor je werk, wat je doet en hoe je iets doet maakt het verschil of je liefdevol engelen gedrag of egoïstisch gedrag hebt.

Mensen helpen die onschuldig beperkt worden of zijn is ook een vorm van liefdevol ordenend gedrag, want ze kunnen de verantwoordelijkheid zelf niet meer of nog niet nemen. Het is dan heel liefdevol om de verantwoordelijkheid over te nemen, omdat jij op dat moment wel de wijsheid, macht en kracht hebt om iets te doen (bijvoorbeeld bij kinderen, mensen met een beperking, ouderen, verslaafden enz.).Een liefdevolle engel zorgt voor ordening in iemand anders zijn leven voor de lange termijn, door nu te geven wat een ander nodig heeft, of de ander het ermee eens is of niet, dat maakt niet uit. Dit gedrag wordt dus ook gewoon dagelijks gebruikt, door ouders, therapeuten, verpleging, artsen, rechters, coaches, trainers of andere mensen die de verantwoordelijkheid even overnemen van een ander.

Liefdevol gedrag is allemaal engelengedrag, omdat er met dit gedrag rekening wordt gehouden met onze vrije wil en met de wil van Al dat is, God, de Bron. Als een mens met zijn vrije wil de mogelijkheid dreigt te verliezen om zijn hogere doel te kunnen bereiken, dan grijpt God in via engelen en via mensen die met hun engelengedrag orde brengen in een mensenleven. Onze vrije wil is dus beperkt als we nog niet volledig bewust zijn. Er wordt voor ons gezorgd, we zijn veilig. Zo bereiken we uiteindelijk allemaal ons hogere doel: De gelukzaligheid van het intelligente liefdevolle licht.

Ego gedrag

Als je ordenend engelen gedrag als ego hoofdrol hebt, neem je veel verantwoordelijkheden op je, je lost veel problemen op van een ander terwijl je daar niets voor terug wilt. Het is dan ook heel lastig om te begrijpen dat dit gedrag toch ego gedrag kan zijn. Doordat je de problemen van een ander oplost neem je een leerproces van iemand af. Dit geldt voor de problemen die de ander met zijn gedrag heeft veroorzaakt. Door de ander te helpen, geef je ruimte aan de ander, wat natuurlijk heel liefdevol is, maar de ander heeft het vaak nodig om de gevolgen van zijn gedrag volledig te ervaren om zo te kunnen begrijpen dat hij/zij verantwoordelijk is over zijn/haar gedachten, uitspraken en daden. Zodat hij/zij wil veranderen van gedrag. Het probleem van een ander gedeeltelijk of helemaal oplossen kan grote gevolgen hebben bij de ander. De ander kan:

 • zich minderwaardig voelen: Ik kan het zelf niet, ik heb hulp nodig, ik ben minder dan een ander.
 • zich niet verantwoordelijk voelen: als ik fouten maak lost iemand ze wel voor me op.
 • zich schuldig voelen: hoe kan ik dit ooit teruggeven.
 • zich afhankelijk voelen: nu moet ik doen wat jij zegt.
 • zich klein en beschermd voelen: als ik problemen heb, ben ik dankbaar dat jij ze altijd voor me oplost, maar als jij dat een keer niet doet word ik boos, want ik kan het toch niet, dat weet je toch.
 • zich verheven voelen: bij mij komt alles vanzelf weer goed, daar heb ik recht op.
 • zich naïef gedragen: ik hoef toch niets te veranderen, ik doe toch alleen maar wat iedereen doet, mijn gedrag is gewoon, dus het is heel normaal dat andere mensen mij helpen.
Een probleem is nooit bedoeld als straf omdat genieten van het leven in ruimte/tijd, zonder volledig bewust te zijn onmogelijk is zonder problemen. Een probleem is tijdelijk, want je kunt een probleem alleen maar ervaren als je waarneemt dat je iets niet begrijpt, daardoor is een probleem in werkelijkheid een cadeau, want het laat ons groeien van bewustzijn. Je neemt waar dat je iets niet begrijpt, dit geeft de mogelijkheid en de wilskracht om te willen leren. Het probleem van de mensheid is niet: niet begrijpen hoe we krijgen wat we willen. Het probleem is: niet begrijpen wat we willen. Door een oplossing te zoeken om te kunnen krijgen wat we denken dat we willen, gaan we ons bewegen, keuzes maken. Deze bewegingen creëren ervaringen waar we van genieten en lijden, de ervaringen leren ons wat we werkelijk willen. Een ego ordenend gedrag pakt een ervaring af die de ander 'onbewust' voor zichzelf heeft gecreëerd, deze ervaring was een mogelijkheid voor diegene om te kunnen leren creëren wat hij/zij werkelijk wil.
 
Wie voor het ego ordenende engelen gedrag kiest neemt niet alleen iets van de ander, hij/zij heeft er ook een voordeel van, want het geeft zelfliefde: ik doe het goed, want ik geef de ander wat hij/zij wil en nodig heeft, en ik wil er zelf niets voor terug. Soms is het liefdevol om iemand niet te geven wat 'gevraagd' wordt, maar in plaats daarvan mee te helpen op een manier zodat de ander zijn eigen probleem onder ogen ziet, als de ander dat ook wil natuurlijk. Voor een mens met een ego ordenende hoofdrol is het moeilijk om niet te geven wat de ander denkt nodig te hebben, want 'als ik niet geef wat ik wel kan geven, ben ik egoïstisch, slecht'. Maar soms is niet-geven het liefdevolste wat je voor een ander kunt doen. De verantwoordelijkheid van een ander overnemen is wel heel liefdevol als de ander niet instaat is om zichzelf een basis te geven van:
 • bescherming
 • voeding
 • verzorging
Als een mens bedreigd wordt in zijn bestaan, komt leren van een ervaring op een tweede plaats. Het enige wat dan belangrijk is, is de mogelijkheid te houden om te kunnen ervaren in dit leven. Gelukkig gaat het vaak niet om levensbedreigende zaken en kunnen we de verantwoordelijkheid rustig bij diegene laten die het probleem veroorzaakt heeft. Mensen die hun verantwoordelijkheid niet willen dragen, hebben vaak als reden:
 • Ik wil geen stapje terug doen, niets inleveren, mijn schulden niet betalen - uit hebzucht, uit angst om iets tekort te komen.
 • Ik wil mijn fout niet toe geven - uit eerzucht, trots of vanuit schaamte.
 • Ik wil niet opruimen wat ik gecreëerd heb - uit luiheid, laksheid.
 • Ik wil niet helpen - uit haat, verbittering en jaloezie.
 • Ik wil er niets aan doen, want het heeft geen zin - door uitzichtloosheid, negatief zijn.
 • Ik kan het niet - vanuit verdriet, zelfveroordeling.
 • Ik wil niet leren - vanuit onbewustheid.
Mensen die vaak kiezen voor ego engelen gedrag creëren door dit gedrag ook gelijk een tegengesteld verlangen, waardoor ze ook tegengestelde gedragingen hebben. Het diepste gevoel van onmacht, verdriet, 'ik ben alleen', zorgt ervoor dat ze verantwoordelijk willen zijn, de problemen voor een ander willen oplossen, zodat ze de macht hebben om verbinding te kunnen ervaren. Maar door dit gedrag is er juist ook veel behoefte aan het tegengestelde ervaringen: ik wil tijd voor mezelf, doen wat ik wil, ook eens hulp van anderen krijgen, juist niet doen wat een ander van mij vraagt. Dit is moeilijk voor ze om toe te geven en om te vragen, waardoor ze de ander de schuld geven van het niet opmerken van hun behoeftes. Door dit laatste gedrag voelen zij zich schuldig, waardoor ze behoefte krijgen om een ander te hulp te schieten. Bewegen in een cirkel is stilstaan, maar het geeft de mogelijkheid om de beweging waar te nemen zodat die doorbroken kan worden.Wanneer een mens dus ego engelen gedrag gebruikt (ik ben een beter mens als ik een ander hulp bied, als ik dat niet doe, vind ik mezelf minder dan een ander), hangt af van het moment, de persoon en wat er nodig is, en op een ander moment kiest dezelfde persoon voor een ego dader gedrag (ik veroordeel de ander omdat hij/zij niet ziet wat ik nodig heb, de ander ziet me niet terwijl ik een ander altijd wel zie, ik voel me beter dan de ander, ik uit dat ik beter ben dan een ander, waardoor ik niet gezien word en me minder voel dan een ander). Deze twee gedragingen versterken elkaar, hoe meer de één gebruikt wordt, hoe meer de ander nodig is. Tussendoor wordt er macht ervaren, even een moment van rust en genieten. 
 
Gelukkig kiezen we ook veel voor liefdevolle gedragingen, zodat we meer genieten van het leven dan de lijdende momenten die het ego gedrag voor ons creëert. We blijven zo tevreden met ons leven door de balans die we gevonden hebben. Het is misschien logisch om nu te denken dat er nog geen vrede op de wereld is door de mensen met hun ego dader gevoelens en gedragingen (hebzucht, afgunst, ondankbaar, wraak, jaloezie, en haat). Als zij zouden groeien naar tevreden mensen, die voor een andere oplossing kiezen om hun onmacht niet te voelen door de gevoelens en gedragingen (afhankelijk, onwaardig, zelf veroordelend, trots, afhankelijk makend), dan ziet de wereld er veel beter uit. Want deze laatste ego rollen zijn veel minder gewelddadig toch? Dit lijkt waarschijnlijk een stap in de goede richting, maar het is een onmogelijk plan. Want de vele tevreden mensen kunnen hun ego gedrag alleen maar uitvoeren omdat deze gedragingen afhankelijk zijn van het bestaan van ego dader gedrag. Alle ego gedragingen houden elkaar in stand, ze zijn onafscheidelijk en ze groeien juist door elkaar. Je kunt ze niet bestrijden met elkaar, de één creëert juist meer van de ander.

Hieronder kun je door te klikken snel naar een bepaalde gedragsrol gaan voor meer specifieke uitleg per rol.

0 - Onderdanig gedrag

Je laten vormen door de wil van een ander. Geesje uit Alhara

Read more

1 - Slachtoffer gedrag

Geen verantwoordelijkheid willen nemen. Margrietje uit Alhara

Read more

2 - Dader gedrag

Doen zonder rekening te houden met de wil van een ander. Beertje uit Alhara

Read more

3 - Redder gedrag

Geeft en neemt met verwachtingen. Dientje uit Alhara

Read more

4 - Vriendelijk gedrag

Geeft zonder verwachtingen. Zonja uit Alhara

Read more

5 - Onderwijzend gedrag

Geeft informatie door. Sterre uit Alhara

Read more

6 - Ordenend gedrag

De verantwoordelijkheid op je nemen die niet van jou is. Angela uit Alhara

Read more

7 - Goddelijk gedrag

Je laten beperken naar de wil van een ander.

Read more